Miko³aj Pawlak

Warszawa, 01.06.2020. Rzecznik praw dziecka Miko³aj Pawlak podczas konferencji prasowej, której tematem by³o powo³anie M³odzie¿owej Rady Ekologicznej, 1 bm. w Generalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Warszawie. (kf) PAP/Radek Pietruszka

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.