Fabryka ubrañ Modesta

Ozorków (woj. ³ódzkie), 18.05.2016. Przygotowanie wykrojów w Przedsiêbiorstwie Konfekcyjnym „Modesta” w pod³ódzkim Ozorkowie, 18 bm. Przedsiêbiorstwo za³o¿one przez Modestê Rzepeck¹-Koz³owsk¹ oferuje klasyczn¹ liniê ubrañ dla kobiet powy¿ej 40. roku ¿ycia. ¯ona prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda zakupi³a w Modeœcie stroje do swojej oficjalnej garderoby. (gm/mgut) PAP/Grzegorz Micha³owski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.