Rzecznik MŚP: Młode firmy mogą skorzystać z pomocy wz. z zamknięciem działalności

Zobacz

- Reklama -

Jak zaznaczono w niedzielnej informacji prasowej, chodzi o nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. „w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U 2021 r. poz.371)”, które daje możliwość porównania spadku przychodów firmy do września 2020 r., czyli do ostatniego miesiąca, w którym nie wprowadzono znaczących ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na epidemię COVID-19.

„Dzięki nowemu rozwiązaniu także młode firmy będą mogły otrzymać rekompensatę za ograniczenia, bądź zamknięcie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, o co walczył Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców” – wyjaśniono.

Poprzednie rozporządzenie, „choć formalnie dawało możliwość skorzystania z wsparcia młodym firmom, to było w tym względzie dalece niedoskonałe” – stwierdzono.

„Zostało ono skonstruowane tak, że przedsiębiorcy musieli porównywać ze sobą miesiące, w którym zakazano im działalności. Większość przedsiębiorców nie było więc w stanie wykazać 40 proc. spadku przychodów” – wyjaśnił, cytowany w informacji, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz.

W informacji zwrócono uwagę, że rzecznik MŚP, niezwłocznie po opublikowaniu poprzedniej wersji rozporządzenia, zwracał uwagę na ten problem. „W piśmie do Wicepremiera, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 1 lutego 2021 r., zaproponował, aby można było porównywać spadki obrotów do miesiąca września 2020 r.” – przypomniano.

Nowe rozporządzenie, jak zaznaczono, daje możliwość porównania obecnych przychodów do września 2020 r., czyli do ostatniego miesiąca, gdy obowiązywały niewielkie obostrzenia epidemiczne. „Dzięki temu wiele firm, które powstały dopiero w 2020 r. może liczyć na zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe, czy dopłatę do wynagrodzeń pracowników” – wskazano. Zwrócono uwagę, że rozporządzenie daje możliwość uzyskania wsparcia również za grudzień i styczeń.

„Cieszy nas, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wsłuchało się w głos przedsiębiorców i nasze uwagi zostały uwzględnione” – podsumował Abramowicz.

W ramach rozporządzenia, które ukazało się w piątek w Dzienniku Ustaw przewidziano wypłatę świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, kiedy przychód z prowadzonej działalności był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19, co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Takie dofinansowanie będzie udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i będzie przysługiwało na trzy miesiące.

Kolejnym narzędziem pomocowym będzie wypłata postojowego lub ponownego świadczenia postojowego w przypadku, jeśli firma na miesiąc przed złożeniem wniosku miała spadek przychodów co najmniej o 40 proc.

Trzecim narzędziem ma być dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych firm.

Czwartym elementem jest zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, jeżeli firma była zgłoszona jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ itm/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -