tablica

Warszawa, 08.06.2018. Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie rozpocz¹³ 8 bm. rozpoznanie pierwszych skarg na decyzje komisji weryfikacyjnej dot. uchylenia decyzji zwrotowych w sprawie nieruchomoœci przy ul. Twardej 8 i 10 oraz dawnej ul. Siennej 29. (mr) PAP/Leszek Szymañski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.