Tomasz Komenda

Opole, 08.02.2021. Tomasz Komenda (L) na korytarzu S¹du Okrêgowego w Opolu, 8 bm. Dziœ ma zapaœæ wyrok w procesie o odszkodowanie za nies³uszne skazanie Tomasza Komendy, który zosta³ uznany winnym zabójstwa i odby³ karê 18 lat pozbawienia wolnoœci. (amb) PAP/Krzysztof Œwiderski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.