Lekki Motocykl Elektryczny

Wroc³aw, 22.07.2014. LEM- Lekki Motocykl Elektryczny, projektu i konstrukcji cz³onków Ko³a Naukowego Pojazdów i Robotów Mobilnych Politechniki Wroc³awskiej, zaprezentowany we Wroc³awiu 22 bm. LEM wygra³ w miêdzynarodowych zawodach Smart Moto Challenge 2014, które odby³y siê w Barcelonie. (mr) PAP/Maciej Kulczyñski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.