Samorządy na spotkaniu z Grodzkim ws. KPO: potrzebne środki rozwojowe

Zobacz

- Reklama -

Na zorganizowanym w Sosnowcu spotkaniu z reprezentantami Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (zrzeszającego 141 jednostek samorządu z województwa), a także Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (tworzonej przez 41 miast i gmin centralnej części regionu) Grodzki akcentował, że Krajowy Plan Odbudowy jest częścią europejskiego wysiłku, służącego odbudowie krajów dotkniętych pandemią koronawirusa i wprowadzeniu ich na ścieżkę szybkiego rozwoju.

Marszałek Senatu przypomniał, że w ramach Funduszu Odbudowy Polsce przypada ok. 58 mld euro (ok. 250 mld zł), zarówno w formie grantów, jak i pożyczek.

„To jest ogromna kwota, która pozwoli Polsce złapać oddech po covidzie; pozwoli odzyskać kondycję tym branżom, które zostały szczególnie covidem dotknięte, pozwoli – mam nadzieję, bo ta dyskusja jeszcze trwa – wreszcie poważnie podejść do transformacji polskiego systemu ochrony zdrowia, który jeszcze przed covidem był w kiepskiej kondycji, a covid obnażył wszystkie jego braki, które musimy wspólnie naprawić” – zaznaczył Grodzki.

Zasygnalizował, że Senat nie będzie najprawdopodobniej zgłaszał poprawek do procedowanej obecnie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE (niezbędnej do uruchomienia Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy) wskazując, że ustawa, która trafi na posiedzenie 27 maja, zostanie opatrzona preambułą i będzie jej prawdopodobnie towarzyszyła uchwała – stanowisko Senatu, wyrażająca oczekiwania senatorów wobec KPO.

Grodzki zadeklarował, że to stanowisko Senatu ma prezentować „oczekiwania ludzi”: „że alokujemy dobre pieniądze na ochronę zdrowia, że będziemy dbali, aby wszyscy skorzystali z tych środków, że będziemy kładli nacisk na zieloną transformację, że 40 proc. środków będzie w dyspozycji samorządów, że relacje między częścią grantową a pożyczkową będą takie same dla podmiotów państwowych, samorządowych i prywatnych itd.” – wymienił.

Zmiana rozdziału środków KPO dla podmiotów państwowych, samorządowych i prywatnych oraz ujednolicenie relacji środków grantowych i pożyczkowych dla każdego z nich, to jeden z kluczowych postulatów sektora samorządowego, który zgodnie z obecnym założeniem ma być beneficjentem mniej niż 30 proc. środków, z czego ponad 55 proc. ma pochodzić z części pożyczkowej (w sektorze rządowym – 20 proc.).

Nawiązał do tego przewodniczący ŚZGiP prezydent Rybnika Piotr Kuczera diagnozując, że samorządy znajdują się obecnie w bardzo ważnym punkcie swego rozwoju. „Walczymy o silny samorząd, chcemy się dziś upomnieć o taki podział pieniędzy, który będzie służył naszym mieszkańcom” – wskazał.

„Samorząd nie chce być klientem, samorząd chce być partnerem, chce uczestniczyć w życiu publicznym, a żeby aktywnie uczestniczyć, trzeba środków rozwojowych” – podkreślił Kuczera. Zadeklarował m.in., że jako prezydent miasta Rybnika ma w kontekście obecnego kształtu KPO „potężne obawy” dotyczące niskiego udziału części dotacyjnej w części środków dla sektora samorządowego.

Przewodniczący GZM Kazimierz Karolczak podkreślił, że wobec wyzwań stojących przed regionem i Metropolią, związanych z depopulacją czy transformacją energetyczną, środki KPO mogą być kluczowe dla pomyślności mieszkańców. Podkreślił, że samorządy Metropolii szczególnie oczekują teraz na projekty ustaw wdrożeniowych do KPO. „Najważniejsze, aby one były skierowane na obszary, które będą efektywne i szybko przyniosą rezultaty” – ocenił.

Grodzki, odnosząc się do Krajowego Planu Odbudowy, który jest podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy zdiagnozował, że „500 stron tego dokumentu to jest zbiór dobrych myśli, pobożnych życzeń, oczekiwań, to musi być przekute w akty wykonawcze”. Wskazał m.in. na rolę tzw. komisji monitorującej, która będzie monitorowała wydawanie tych środków.

„A jeszcze ważniejsza będzie ustawa wdrożeniowa, gdzie mam nadzieję, już w konkretny sposób zostanie zawarte, jak te pieniądze, w jakim mechanizmie, w jakich procedurach będą wydawane” – dodał marszałek Senatu.(PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ par/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -