Igor Tuleya

Warszawa, 22.05.2020. Sêdzia Igor Tuleya w SN w Warszawie, gdzie odbywa siê posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sêdziów S¹du Najwy¿szego, 22 bm. Posiedzenie zosta³o zwo³ane w celu wyboru kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa SN. To pi¹ty dzieñ obrad zgromadzenia. (wo/doro) PAP/Wojciech Olkuœnik

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.