Sejm: nie będzie informacji premiera nt. Krajowego Planu Odbudowy

Zobacz

- Reklama -

Krajowy Plan Odbudowy to dokument, który ma opisywać sposób wydatkowania środków z unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19.

Sejm rozpatrywał w środę trzy wnioski o uzupełnienie porządku obrad o punkty dotyczące KPO. Złożyły je kluby: Koalicji Obywatelskiej (informacja „na temat stanu przygotowań oraz prowadzonych konsultacji w zakresie Krajowego Planu Odbudowy”), Koalicji Polskiej – PSL („w sprawie uchwalenia Krajowego Planu Odbudowy, na podstawie którego Polska uzyska 250 mld zł”). Trzeci z wniosków złożyło koło Polski 2050 (informacja „dotycząca szczegółowych zapisów Krajowego Planu Odbudowy, listy proponowanych reform i zasad podziału środków między urzędy centralne i samorządy”)

Wszystkie trzy wnioski zostały jednak odrzucone głównie głosami klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Sejmowa większość nie zgodziła się ponadto, by Sejm wysłuchał – na wniosek klubu Lewicy – informacji premiera „w sprawie stanu realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Krajowy Plan Odbudowy musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. Na tę kwotę składa się 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek. W dokumencie wyodrębniono część grantową i pożyczkową.

3 maja dokumenty związane z Krajowym Planem Odbudowy zostały oficjalnie przekazane Komisji Europejskiej. Dzień później Sejm uchwalił ustawę dotyczącą ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów wspólnych UE, która niezbędna jest do uruchomienia Funduszu Odbudowy.

Ustawą zajęły się w środę połączone senackie komisje: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, które jednogłośnie poparły ustawę, wprowadzając jednak do niej poprawkę w postaci preambuły, zgłoszonej przez kluby KO i KP-PSL.

W preambule napisano m.in: „W trosce o przyszłość i pomyślność naszej ojczyzny władze Rzeczpospolitej Polskiej deklarują, że środki z Funduszu Odbudowy będą służyć modernizacji państwa, rozwojowi i innowacyjności gospodarki, usprawnieniu ochrony zdrowia, wzmocnieniu systemu edukacji, ochronie środowiska i klimatu”. „Władze Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązują się, że środki z tego funduszu będą wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności z zagwarantowaniem równego traktowania podmiotów zainteresowanych realizacją projektów” – dodano w poprawce.

Przyjęta przez ówczesny rząd Beaty Szydło Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (tzw. Plan Morawieckiego) to plan rozwoju gospodarczego Polski do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Opozycja wielokrotnie krytykowała stan realizacji Strategii, dowodząc, że nie osiągnięto zakładanych w nim celów. (PAP)

autor: Marta Rawicz

mkr/ par/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -