Sejm za nowelizacją wprowadzającą Społeczne Agencje Najmu

Zobacz

- Reklama -

Za uchwaleniem ustawy głosowało 433 posłów, czterech było przeciw, a dziesięciu wstrzymało się od głosu.

W bloku głosowań posłowie poparli jedną poprawkę zaproponowaną przez PiS, która skreślała przepis o przekazaniu środków z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa do Funduszu Dopłat (taki zapis został już zawarty w ustawie o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym).

Nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i innych ustaw zakłada m.in. wprowadzenie do porządku prawnego społecznych agencji najmu (SAN), czyli modelu pośrednictwa pomiędzy właścicielami mieszkań a osobami fizycznymi, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych.

Według założeń noweli model SAN pozwoli gminom zwiększyć ofertę mieszkaniową na swoim terenie bez konieczności ponoszenia przez nie wydatków na budowę mieszkań. Nawiązanie przez samorząd współpracy z SAN ma bowiem umożliwić wykorzystanie w tym celu istniejących już lokali, pozyskanych np. z komercyjnego rynku najmu. Jednocześnie działalność SAN ma łagodzić negatywne skutki epidemii na rynku najmu w związku ze zmniejszeniem się liczby osób zainteresowanych wynajęciem mieszkania.

Ustawa określa podmioty uprawnione do prowadzenia działalności SAN oraz zasady działania Agencji, które będą specjalizować się w pozyskiwaniu mieszkań na rynku, głównie od osób fizycznych. Oferując długoletnią dzierżawę z gwarancją czynszu, SAN-y będą mogły wynegocjować obniżenie stawki czynszu. Zdaniem resortu rozwoju, obniżka może wynieść nawet ok. 20 proc. Dodatkową zachętą dla właścicieli do wydzierżawiania lokali są zapisane w noweli zwolnienia podatkowe, w tym zwolnienie z podatku VAT.

Dzierżawione mieszkania będą mogły być wynajęte przez SAN osobom, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych. Najemcy mieszkań od SAN będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start.(PAP)

kmz/ mick/ amac/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -