Sejmowa komisja energii poparła projekt ws. dostępu do lokalnych sieci gazowych

PolskaSejmowa komisja energii poparła projekt ws. dostępu do lokalnych sieci gazowych

Projekt dotyczy prawa odmowy świadczenia usług dystrybucji gazu przez podmiot, wchodzący w skład przedsiębiorstwa energetycznego zintegrowanego pionowo, czyli prowadzącego jednocześnie dystrybucją i sprzedażą gazu. Przy czym chodzi o sieci gazowe zasilane wyłącznie ze źródeł lokalnych i niepołączonych z innymi sieciami. Komisja wprowadziła do projektu poprawkę porządkującą.

Obecnie operator takiej sieci ma prawo odmowy świadczenia usług dystrybucji innemu podmiotowi, a dopiero potem zwrócić się do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie odpowiedniej decyzji. Może ją potem zaskarżyć do sądu antymonopolowego, a potem przysługuje mu jeszcze prawo do apelacji. Do czasu wydania prawomocnej decyzji, przedsiębiorstwo nie ma obowiązku świadczenia usług dystrybucji.

Projekt przewiduje, że przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług w zakresie dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia przed taką odmową. W efekcie, jak wskazują wnioskodawcy, będzie zainteresowane uzyskaniem prawomocnego rozstrzygnięcia w jak najkrótszym czasie. Natomiast – jak podkreśla się w uzasadnieniu – w obecnym stanie, przedsiębiorstwo które odmawia dostępu do sieci jest zainteresowane przeciąganiem procedury.

Dodatkowo projekt nowelizacji przewiduje umorzenie z mocy prawa wszystkich postępowań tego typu, będących w toku.(PAP)

wkr/ drag/

ŹródłoPAP

Sprawdź nasze inne treści