Sejmowa komisja odrzuciła poprawkę do projektu ustawy o bezpieczeństwie gazowym

Udostępnij

Sejmowa Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych odrzuciła w czwartek jedyną poprawkę do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa, zgłoszoną w drugim czytaniu przez posłów KO i Lewicy. Poprawka dotyczyła art. 1 pkt. 9 projektu ustawy. Posłowie opozycji domagali się rozszerzenia listy podmiotów objętych ochroną taryfową o spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w przypadku, gdy ciepło na potrzeby gospodarstwa domowego jest dostarczane przez przedsiębiorstwa energetyczne eksploatujące kotłownie gazowe.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wyjaśniła w środę na posiedzeniu komisji, że rozszerzenie listy podmiotów chronionych o spółdzielnie i wspólnoty, które obecnie nie są na liście ujęte, nie zostało w projekcie uwzględnione, gdyż na dziś ta propozycja nie jest zgodna z zasadami pomocy publicznej. “Mamy wypracowane rozwiązanie, które komunikujemy na poziomie KE, będziemy je wdrażać, pomoże nam to zabezpieczyć tę grupę i jednocześnie nie stworzy ryzyka pomocy publicznej” – zapewniła Moskwa.

Zgodnie z projektem ustawy o bezpieczeństwie gazowym do końca 2027 r. przedłużony ma zostać obowiązek zatwierdzania przez Prezesa URE taryf na sprzedaż gazu do odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego. Proponowane przepisy mają też wydłużyć z 40 do 50 dni okres, w którym zapasy obowiązkowe gazu powinny zostać dostarczone do systemu gazowego.

Projekt zakłada zawieszenie obliga giełdowego w przypadku ogłoszenia stanu kryzysowego lub możliwość zmiany poziomu obliga w 2022 i w 2023 r. przez ministra właściwego ds. energii. Przewidziano też możliwość ogłaszania przez ministra na czas określony stanu kryzysowego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ws. środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu.

W projekcie zdefiniowano bezpieczeństwo gazowe państwa. Określa się je, jako stan umożliwiający bieżące i perspektywiczne pokrycie zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny, w określonej wielkości i czasie, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, w stopniu umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie gospodarki.

Projekt zakłada też usunięcie obecnie obowiązującego wyłączenia z obowiązku koncesyjnego obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100 tys. euro. Zgodnie z uzasadnieniem, obecnie funkcjonujące wyłączenie w tym zakresie, tj. brak konieczności uzyskania koncesji na obrót paliwami gazowymi, stanowi duże zagrożenie pozostawienia części obrotu poza kontrolą organu regulacji. (PAP)

Źródło:PAP

Zobacz

Premier: polska wieś nie jest już wyłącznie zależna od środków unijnych

Polska wieś nie jest już wyłącznie zależna od środków z UE, o wiele więcej pieniędzy dokładamy do nich z budżetu państwa - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki podczas święta "Wdzięczni Polskiej Wsi". Zapowiedział też waloryzację rolniczych emerytur.

PIE: UE importuje 76 proc. ropy i 68 proc. gazu spoza OECD

UE importuje 76 proc. ropy naftowej i 68 proc. gazu z państw spoza OECD, a w przypadku 11 z 30 tzw. surowców krytycznych, niezbędnych do przeprowadzenia transformacji energetycznej, zależność Unii od importu przekracza 85 proc. - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
- Reklama -

REKLAMA