Sejmowa komisja: przedsiębiorcy zgłosili pomysły na deregulację gospodarki

- Reklama -

„Głównym postulatem przedsiębiorców było to, aby uprościć i ustabilizować Prawo podatkowe – podnoszono m.in. kwestie 6-pmiesięcznego vacatio legis, które musiałoby obowiązywać zanim wejdą w życie regulacje podatkowe czy ujednolicenia terminów płacenia podatków. Ponadto padały różne inne oczekiwania dotyczące m.in. uproszczenia przepisów prawa budowlanego i geodezyjnego ważnych z punktu widzenia każdej inwestycji, ograniczenia sprawozdawczości, na co zwracała uwagę branża telekomunikacyjna, czy bardziej rygorystycznego stosowania obowiązku stosowania Oceny Skutków Regulacji ex-post, czyli np. dwa, trzy lata po wejściu w życie aktu normatywnego” – podsumował w rozmowie z PAP przewodniczący sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji Bartłomiej Wróblewski (PiS).

Zdaniem Piotra Hofmana prezesa Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa potrzebna jest dyskusja o procesach związanych z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę, która jak ocenił – jest kluczowa „zarówno dla wdrożenia założeń Polskiego Ładu, jak i dla całego rozwoju gospodarczego państwa”.

„Dzisiaj Polska jest, niestety, na szarym końcu – jesteśmy poza 150. pozycją jeżeli chodzi o łatwość i szybkość uzyskiwania pozwolenia na budowę. Mamy kilkadziesiąt przepisów, które są rozrzucone po różnych aktach prawnych takich jak m.in. ustawa o geodezji, ustawa o lasach, ustawa archeologiczna, ustawa Prawo wodne, Prawo budowlane, Prawo drogowe, Prawo bankowe” – zauważył i ocenił, że „proces uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z realizacją budowy trwa bardzo długo, jest nieprzewidywalny i w swojej finalnej wersji jest bardzo kosztowny”.

„Kilka lat temu rząd PiS podjął próbę zunifikowania tych przepisów w tzw. Kodeksie budowlanym. Był w obiegu medialnym taki pomysł, była dyskusja publiczna na ten temat z branżami budowlanymi. Ten podstawowy dokument dla realizacji wielu określonych w Polskim Ładzie założeń jakim jest uzyskanie pozwolenia na budowę, czyli wniosek o to, żeby ten proces uprościć i usprawnić poprzez np. powrót do koncepcji Kodeksu budowlanego” – powiedział prezes Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa.

Przedstawiciel Business Center Club Witold Michałek zaapelował, by przy projektach ustaw wprowadzić obligatoryjną ocenę skutków regulacji, dokonywaną już po jej wejściu w życie.

„Po upływie roku, dwóch trzech ustawodawca powinien powrócić do projektu i zbadać jak on wpływa na życie gospodarcze, by sprawdzić jak on rzeczywiście działa, czy cele są realizowane, czy przynosi jakieś negatywne skutki i czy można je wyeliminować, a być może usunąć daną regulację całkowicie z obrotu prawnego. Z jednej strony zastosowanie takiej oceny ex-post eliminowałoby złe i sprawdzone przez praktykę regulacje i utrudniałoby wprowadzanie nieprzemyślanych rozwiązań”.

Zdaniem Anny Zalewskiej z Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego spełnienie „w krótkim czasie restrykcyjnych wymagań jakie stawia przed nami europejski Zielony Ład oznacza ogromne wyzwania związane z transformacją energetyczną i przejściem na Odnawialne Źródła Energii”.

„Istotne jest dla nas umocnienie współpracy branży z organami administracji państwowej w procesach legislacyjnych, informowanie z wyprzedzeniem o planowanych zmianach, powoływanie zespołów współpracy między przemysłem, a instytucjami państwowymi. Istotna jest dla nas potrzeba stanowienia stabilnego i przewidywalnego prawa” – powiedziała. Oceniła, że „uporządkowane środowisko prawne i podatkowe jest konieczne do właściwego planowania kosztów i inwestycji przez przedsiębiorstwa”, dlatego zaapelowała o konsultacje „już na etapie założeń” projektowanych aktów prawnych i „odpowiednio długi okres przejściowy we wdrażaniu legislacji”.

Kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji jest planowane na 17 listopada. Mają być na nim wysłuchane opinie i pomysły na deregulacje gospodarki najważniejszych polskich think tanków gospodarczych. (PAP)

autor: Radosław Jankiewicz

rkj/ drag/

- Reklama -
Źródło:PAP

Treści PREMIUM

Otrzymuj cotygodniowy e-mail od BrandsIT, który sprawia, że czytanie wiadomości jest naprawdę przyjemne. Dołącz do naszej listy mailingowej, aby być na bieżąco i uzyskać dotęp do treści PREMIUM za darmo.

- Reklama -