Senacka komisja rolnictwa zajęła się nowelą ustawy o ochronie zwierząt; będą poprawki

Podobne tematy

J. Kaczyński dla „GP” o stanie klęski żywiołowej: nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania

Teraz koncentrujemy się na zabezpieczeniu wydolności służby zdrowia; nastawiamy się na najczarniejszy scenariusz i pod niego przygotowujemy opiekę zdrowotną - mówił wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z "Gazetą Polską". Zaznaczył też, że nie jest zwolennikiem wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

Posłanki Lewicy apelują do TK, aby w czwartek nie zajmował się sprawą aborcji eugenicznej

Posłanki Lewicy zaapelowały do sędziów Trybunału Konstytucyjnego i prezes TK Julii Przyłębskiej, aby w czwartek nie rozpatrywano wniosku dotyczącego konstytucyjności tzw. aborcji eugenicznej. Pozytywna opinia TK byłaby "krokiem w kierunku legalizacji tortur" - oceniła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Prezydent podpisał ustawę o Funduszu Medycznym

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę o Funduszu Medycznym. Powołanie Funduszu Medycznego prezydent zapowiedział w marcu, a pod koniec czerwca złożył w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie.

Senacka komisja rolnictwa i rozwoju wsi w czwartek przez prawie siedem godzin rozpatrywała nowelę ustawy o ochronie zwierząt, która m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra, ogranicza ubój rytualny tylko do potrzeb polskich gmin wyznaniowych i nadaje dodatkowe prawa organizacjom zajmującym się ochroną zwierząt. Oprócz druku noweli senatorowie otrzymali kilkadziesiąt opinii na jej temat od organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, od tych zajmujących się hodowlą czy przetwórstwem mięsnym oraz kilkanaście uwag obywatelskich.

Wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) poinformował, że głosowania nad poprawkami odbędą się dopiero bezpośrednio przed zaplanowanym na 13 października posiedzeniem Senatu.

Długą listę uwag i zastrzeżeń do noweli przygotowało Biuro Legislacyjnego Senatu. Według przedstawiciela Biura wydaje się nieracjonalne, aby np. przepisy ograniczające ubój rytualny zaczynały obowiązywać już 30 dni po wejściu nowelizacji w życie, natomiast przepis o rekompensatach dla przedsiębiorców z tego tytułu – dopiero po 12 miesiącach. „Vacatio legis powinno być wyważone” – argumentował legislator.

Oprócz uwag redakcyjnych i o charakterze legislacyjnym, przedstawiciel senackiego Biura Legislacyjnego mówił też o licznych wątpliwościach, nawet konstytucyjnych, wynikających z ogólności i braku precyzji przepisów nowelizacji, np. braku wytycznych do upoważnienia ustawowego, co powoduje niezgodność z konstytucją.

Zastępca szefa kancelarii premiera Paweł Szrot oświadczył, że „około 80 proc.” poprawek, wskazanych przez senackich legislatorów, jest dla rządu do przyjęcia. Są jednak takie – zastrzegł – które nie zyskają rekomendacji. Nie podał dokładnie, o które poprawki chodzi, ale zapowiedział przekazanie stanowiska na piśmie.

Przedstawiciel wnioskodawców, poseł PiS Grzegorz Puda, podkreślił, że analizy Ministerstwa Finansów jednoznacznie wskazują, iż hodowla zwierząt futerkowych jest branżą schyłkową, a dodatkowo obciążoną wieloma problemami natury społecznej i etycznej. Według niego, MF ocenia też, że jedynym, liczącym się rynkiem dla wołowiny z uboju rytualnego jest Izrael, i jest to 4 proc. eksportu tego mięsa, a udział ma się kurczyć.

Wiceszefowa klubu KO, posłanka Małgorzata Tracz wyraziła nadzieję, że senatorowie poprą przełomową – jej zdaniem – nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Posłanka poprosiła senatorów, by zapoznali się z listą kilkunastu poprawek przygotowanych przez organizacje pozarządowe, dotyczących – jak mówiła – dobrostanu zwierząt domowych.

Poinformowała, że poprawki dotyczą m.in. ograniczeń w dysponowaniu zwierzętami domowymi, obowiązku utrzymywania ich z zapewnieniem dostępu do światła oraz zakazu utrzymywania ich na uwięzi. Ponadto mają sprecyzować czynniki uniemożliwiające pełnienie funkcji kierownika schroniska dla zwierząt; odnoszą się także do opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz konkretyzują obowiązki gmin w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt.

Według Tracz, w poprawkach zaproponowanych przez organizacje pojawia się też kwestia nadania organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, uprawnień oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia określone w ustawie o ochronie zwierząt. Tracz zaapelowała do senatorów, by wzięli pod uwagę pojawiające się głosy o potrzebie uzupełnienia ustawy o zapisy o czipowaniu zwierząt domowych i stworzenie centralnej bazy zwierząt oznakowanych. To – według niej – pomoże zapobiec bezdomności zwierząt.

Poseł Konfederacji Michał Urbaniak apelował z kolei „do sumień senatorów”. „Analitycy, juryści czy też biuro legislacyjne w zasadzie nie zostawiają suchej nitki na tej ustawie o ochronie zwierząt, jeśli chodzi o jej poprawność, spójność. Więc, cóż można powiedzieć, że ta ustawa mogłaby trafić po prostu do śmieci i nic by się nie zmieniło w Polsce. I może i byłoby lepiej” – oświadczył.

Senator Jan Maria Jackowski (PiS) wyraził ubolewanie, że „w Sejmie nie odbyła się poważna debata” na temat noweli. Wyraził nadzieję, że Senat w toku prac wypracuje taką formę tej ustawy, która będzie do przyjęcia. Ocenił, że „polskiej wsi została wyrządzona ogromna krzywda”, ponieważ – jak mówił – „tysiące polskich rolników zostało obrażonych, przedstawianych jako mordercy zwierząt”. „Mam nadzieję, że rząd zmodyfikuje swoje stanowisko, tym bardziej, że kwestia uboju rytualnego ma, poza wymiarem gospodarczym, wymiar światopoglądowy i międzynarodowy. Tu potrzebna jest głębsza refleksja” – stwierdził.

Również zdaniem senatora Macieja Łuczaka (PiS) zapisy noweli, które są najważniejsze dla polskiego rolnictwa wymagają głębszego zastanowienia”. Wskazał na ograniczenie uboju rytualnego, zakaz hodowli zwierząt na futra oraz nadawanie dodatkowych uprawnień organizacjom pozarządowym, zajmującym się ochroną zwierząt. Łuczak zgłosił dwie poprawki – jedna dotyczy usunięcia ograniczenia uboju rytualnego, druga usuwa zbyt wysokie uprawnienia dla organizacji pozarządowych.

Senator ocenił również, że przy ogólnoświatowym zmniejszającym się popycie na wyroby m.in. ze skóry, zapis o zakazie hodowli zwierząt futerkowych można zachować, ale z przedłużeniem vacatio legis do 6 lat i z zagwarantowaniem odpowiednich rekompensat.

„Wszyscy zostaliśmy zaskoczeni tą ustawą” – oświadczył senator Zdzisław Pupa (PiS). „Ta ustawa ingeruje nie tylko w wiele aspektów rolniczych, ale również mieszkańcy miasta są nią dotknięci, mieszkańcy wiosek, hodowcy psów, kotów, drobnego inwentarza” – mówił. Jak ocenił, wejście noweli w życie spowoduje likwidację działów polskiej gospodarki, które dotychczas służyły obywatelom.

Senator Jacek Włosowicz (PiS) krytykował zakaz hodowli zwierząt na futra oraz ograniczenie uboju rytualnego, podkreślając, że wzrost PKB jest powodowany m.in. wzrostem eksportu.

Przedstawiciele branży hodowców zwierząt futerkowych podkreślali na posiedzeniu komisji, że nie są w stanie odzyskać zainwestowanych pieniędzy nawet jeśli kilkakrotnie zostałoby wydłużone wprowadzone dla zakazu ich działalności 12-miesięczne vacatio legis. Domagali się przeważnie całkowitego zniesienia propozycji zakazu, albo odszkodowań na poziomie średniej UE. Podkreślali też, że szacunki autorów ustawy co do zatrudnienia w branży są znacząco zaniżone ze względu na specyfikę składania sprawozdań o typie działalności.

Z kolei przedstawiciele branży mięsnej wskazywali na straty, jakie poniosą z powodu zakazania uboju rytualnego na eksport. Podkreślali, że to zamknięcie się na rynek liczący ponad 2,5 mld odbiorców – muzułmanów. Podnosili, że straty poniosą nie tylko sprzedawcy mięsa, ale i hodowcy, więc zapisy o rekompensatach tylko dla tych pierwszych są daleko niewystarczające

Padały m.in. pytania o regulacje dotyczące chowu na wolnym wybiegu, gdy np. wiele zwierząt, jak owce, bydło czy konie w ten sposób się hoduje i nie potrzebują one warunków, o jakich mówi ustawa. Hodowcy psów kwestionowali z kolei praktyczny monopol niektórych organizacji kynologicznych.

Wiele głosów krytycznych skierowano pod adresem uprawnień, jakie mają otrzymać organizacje, zajmujące się opieką nad zwierzętami. Nawet przedstawiciel jednej z nich, także krytykując zapisy ustawy, stwierdził, że efektem przyjętych przez Sejm regulacji będzie powszechna wrogość wobec tych organizacji.

Poparcie dla proponowanych rozwiązań wyrażali przedstawiciele organizacji prozwierzęcych. Wprowadzenie zakazu hodowli na futra uzasadniali koniecznością humanitarnego traktowania zwierząt. Przekonywali też, że ubój rytualny jest jednym z największych okrucieństw wobec zwierząt i twierdzili, że powinien być całkowicie zakazany, a nie – jak głosi nowela – ograniczony do potrzeb polskich związków wyznaniowych.

Zaproszeni na posiedzenie komisji zaproponowali cały szereg poprawek, którymi senatorowie obiecali się zająć i ewentualnie zgłosić w trakcie dalszych prac.(PAP)

kkr/ wkr/ mzd/ dst/ par/

Źródło:PAP
- Reklama -

Polecamy

Intel sprzedaje dział produkcji pamięci NAND za 9 mld USD

Intel postanowił odsprzedać za 9 mld dolarów dział produkcji pamięci NAND swojemu południowokoreańskiemu rywalowi, firmie SK Hynix. Amerykański koncern chce skupić się na inwestycjach w nowe technologie, w tym związane ze sztuczną inteligencją i sieciami 5G.

Rynek pracy: albo odpowiednie technologie albo rezygnacja z pracy

Pracownicy oczekują od swoich firmy zmiany podejścia do stylu pracy i stworzenia środowiska, które będzie dostosowane do wymogów nowej rzeczywistości i umożliwi sprawną pracę...

Co nowego wiemy o polskim rynku finansowym po debiucie Allegro?

Co nowego wiemy o polskim rynku finansowym po debiucie Allegro? Przede wszystkim to, że cena akcji może poszybować tak wysoko, jak tego nie widziano...

Nauczanie tradycyjne, hybrydowe, zdalne – można dobrze i skutecznie!

Fundamentalne zalecenia dla szkół w warunkach epidemii mówią o częstej dezynfekcji rąk i utrzymywaniu społecznego dystansu. Jak to zrealizować w wielooddziałowej, często przeładowanej, szkole,...

Rok 2021 będzie rokiem pamięci nieulotnych – wywiad z Mateuszem Maciejewskim i Tomaszem Brzozowskim

Jak ciągłość działania wpływa na funkcjonowanie organizacji i ich rentowność? Jakie rozwiązania mogą zwiększyć efektywność gromadzenia i przetwarzania danych? I dlaczego pamięć nieulotna, choć...

Pamięć nieulotna, czyli trwały i ekonomiczny sposób na przyspieszenie biznesu

Dane to współczesna ropa naftowa - napędzają całą światową gospodarkę. Kto ma do nich dostęp, wie gdzie i jak je pozyskiwać oraz przetwarzać, widzi...

Gorące tematy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.