Senackie komisje mają przygotować sprawozdanie do ustawy o monitorowaniu jakości paliw

- Reklama -

W środę w dyskusji senatorowie nie zgłosili wniosków o charakterze legislacyjnym ale komisje przedstawiły odmienne wnioski.

Senacka Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu opowiada się za wprowadzeniem poprawek do noweli ustawy o monitorowaniu jakości paliw. Z kolei senackie komisje Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Środowiska zdecydowały nie wnosić poprawek do noweli ustawy o monitorowaniu jakości paliw.

Biuro Legislacyjne podczas wtorkowych obrad senackiej Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu zgłosiło osiem poprawek do nowelizacji ustawy o monitorowaniu jakości paliw. Przedstawiciel biura zaznaczył, że poprawki nie wpływają na meritum opiniowanej ustawy. Dotyczą one m.in. zbędnych odesłań czy tzw. odesłania kaskadowego – do przepisu, który już zawiera odesłania.

Nowelizacja ma umożliwić podmiotom zobowiązanym do realizacji NCR wykonanie wyznaczonego obowiązku w 2021 r. oraz latach późniejszych na poziomie wyższym niż to jest możliwe w obecnym stanie prawnym. Chodzi m.in. o zniesienie obowiązku wspólnej sprawozdawczości z realizacji NCR, wydłużenie terminu na składanie sprawozdań rocznych z realizacji NCR, doprecyzowanie przepisów dotyczących kar dla podmiotów wspólnie realizujących NCR.

NCR to minimalna wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia, m.in. paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG) czy skroplonego gazu ziemnego (LNG) stosowanych w transporcie, w przeliczeniu na jednostkę energii.

Wprowadzono także możliwość realizacji NCR przy wykorzystaniu instrumentu w postaci opłaty zastępczej.

Nowela zakłada też, że wodór wykorzystywany w pojazdach ma być objęty systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Rozwiązanie to ma na celu ochronę użytkowników pojazdów napędzanych tego rodzaju paliwem.

Ponadto uwzględniono zmianę definicji lekkiego oleju opałowego i ciężkiego oleju opałowego, spowodowaną koniecznością dostosowania ich do zmian wprowadzonych w Unii Europejskiej. Działanie to wynika „ze zmiany dopuszczalnej zawartości siarki w olejach”.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ mk/

- Reklama -
Źródło:PAP

Treści PREMIUM

Otrzymuj cotygodniowy e-mail od BrandsIT, który sprawia, że czytanie wiadomości jest naprawdę przyjemne. Dołącz do naszej listy mailingowej, aby być na bieżąco i uzyskać dotęp do treści PREMIUM za darmo.

- Reklama -