Senat: ustawą o doręczeniach elektronicznych zajęła się komisja infrastruktury

Jak mówił senatorom sekretarz stanu w KPRM, a wcześniej w resorcie cyfryzacji, Adam Andruszkiewicz ustawa ma charakter horyzontalny i zmienia kilkadziesiąt innych ustaw.

„Najważniejszym założeniem ustawy jest prawo obywatela do elektronicznej komunikacji z organami państwa i należy mu takie prawo zapewnić” – powiedział. Opisywał, że według nowych przepisów jeżeli obywatel złoży deklarację, że chce otrzymywać korespondencję od organów państwa drogą elektroniczną, organy państwa będą komunikowały się z nim w ten sposób. Porównał budowanie jednego kanału komunikacji z organami państwa do „jednego wirtualnego okienka”. Jego odpowiednikiem ma być jeden adres do doręczeń elektronicznych, na który będzie wysyłana cała korespondencja.

Według Andruszkiewicza, usługa ta ma być bezpłatna i w pełni bezpieczna, zapewniając poufność i pewność doręczenia. Minister zaznaczył, że usługę doręczenia elektronicznego będą mogli świadczyć także kwalifikowani dostawcy prywatni w kontaktach biznesowych i prywatnych, co ma stanowić impuls dla rozwoju gospodarki cyfrowej.

Podkreślał, że wejście w życie nowych przepisów oznacza korzyści dla obywateli, administracji i biznesu.

Dla obywateli niekorzystających z technologii cyfrowych przewidziano wprowadzenie tzw. publicznej usługi hybrydowej, która – jak napisano w uzasadnieniu przepisów – umożliwi całkowitą cyfryzację procesu nadania/odbioru korespondencji po stronie podmiotów publicznych i przedsiębiorców, pozostawiając obywatelom wybór formy nadania/doręczenia (papierowa lub elektroniczna). Ma ona polegać na przetworzeniu korespondencji nadanej elektronicznie do postaci papierowej oraz jej doręczeniu w takiej postaci, lub na nadaniu korespondencji w postaci papierowej, przetworzeniu jej do postaci elektronicznej i doręczeniu w takiej postaci.

Usługa doręczenia elektronicznego będzie świadczona na polskim rynku przez operatora wyznaczonego, którym do końca 2025 r. będzie Poczta Polska. Następny operator zostanie wyłoniony w przetargu.

Według autorów nowych przepisów, usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego została przewidziana w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE (określanym dalej jako „rozporządzenie eIDAS).

W trakcie prac, do ustawy zgłoszono uzgodnione z rządem poprawki, głównie o charakterze legislacyjnym.

Teraz ustawa trafi na posiedzenie plenarne Senatu. (PAP)

mww/ drag/

Źródło:PAP
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.