Senat za projektem tzw. ustawy odległościowej własnej inicjatywy ustawodawczej

Udostępnij

W czwartek Senat przyjął projekt ustawy swojego autorstwa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 51 senatorów, przeciw było 44, a 2 wstrzymało się od głosu.

Izba Wyższa przyjęła też uchwałę ws. skierowania tego projektu ustawy do Sejmu.

Wcześniej w czwartek Komisje Ustawodawcza, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Nadzwyczajna ds. Klimatu na wspólnym posiedzeniu poparły dwie poprawki, zgłoszone w I czytaniu projektu ustawy.

Pierwsza z nich przewiduje, że nie sporządza się raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli planowana moc turbin wiatrowych nie przekracza mocy 20 MW, a odległość w linii prostej elektrowni wiatrowej od najbliższej istniejącej elektrowni wiatrowej, granicy obszaru, dla którego ustanowiono formę ochrony przyrody, lub leśnego kompleksu promocyjnego jest większa niż 2 kilometry.

Druga z poprawek stanowi, że od elektrowni wiatrowej pobiera się na rzecz gminy, na terenie której zlokalizowana jest ta elektrownia, comiesięczną opłatę w wysokości 3 proc. wartości wytworzonej i sprzedanej w danym miesiącu energii elektrycznej przez każdą turbinę.

Senacki projekt przewiduje, że w przypadku zgody rady gminy, inwestycje polegające na budowie elektrowni wiatrowych realizuje się niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zgodnie z projektem to rada gminy na wniosek zainteresowanego inwestora podejmowałaby uchwałę w sprawie lokalizacji turbiny wiatrowej, z zachowaniem zasady minimalnej odległości 500 m w linii prostej od budynku mieszkalnego.

Zakłada się, że rada gminy podejmując uchwałę w sprawie lokalizacji inwestycji uwzględniać będzie założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, względem terenów przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe, a w przypadku braku miejscowego planu uwzględni tereny, które w przyszłości mają być przeznaczone na budownictwo, zachowując zasadę minimalnej odległości.

Senat proponuje też uchylenie w ustawie odległościowej artykułów, m.in. wskazujących organy, które przy swoich decyzjach mają uwzględniać tzw. regułę 10H czyli minimalną odległość turbin wiatrowych od budynków i to, w jaki sposób tą odległość mają uwzględniać miejscowe plany.(PAP)

Źródło:PAP

Zobacz

Sasin: do końca sezonu grzewczego import węgla osiągnie 17 mln ton

Zakładamy, że do końca sezonu grzewczego import węgla osiągnie wielkość 17 mln ton - poinformował w poniedziałek w Otwocku wicepremier Jacek Sasin. Dodał, że do końca 2022 r. import węgla powinien sięgnąć ok. 11 mln ton.

Ropa w USA zalicza pierwszą kwartalną zniżkę cen od ponad 2 lat

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym spadają, a surowiec zalicza pierwszy kwartał od ponad 2 lat ze spadkiem notowań. Na rynkach eskaluje niepokój o globalne spowolnienie gospodarcze, a mocny kurs USD zniechęca inwestorów do angażowania kapitału w surowce wyceniane w tej walucie - podają maklerzy.
- Reklama -

REKLAMA