obrady Senatu

Warszawa, 12.01.2021. Senatorowie na sali obrad, 12 bm. w Warszawie. Senat kontynuuje posiedzenie, podczas którego zajmie siê bud¿etem na 2021 r. Uchwalona w po³owie grudnia przez Sejm ustawa zak³ada deficyt na koniec roku w wysokoœci 82,3 mld z³. (aldg) PAP/Radek Pietruszka

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.