SERINUS ENERGY PLC: CEO i CFO kupili akcje spółki

Zobacz

- Reklama -

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomień w związku z nabyciem w dniu 18 maja 2021 r. Akcji Zwykłych Spółki przez jej Dyrektorów:

Pan Jeffrey Auld, Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Spółki, nabył łącznie 384.615 Akcji Zwykłych Spółki po średniej cenie 2,6 pensa za Akcję. Po transakcji nabycia, łączna liczba posiadanych przez pana Aulda Akcji Zwykłych Spółki wynosi 2.941.781, co stanowi 0,2579 procent wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki.

Pan Andrew Fairclough, Dyrektor Finansowy (CFO) Spółki, nabył 198.412 Akcji Zwykłych Spółki po cenie 2,52 pensa za Akcję. Po transakcji nabycia, łączna liczba posiadanych przez pana Fairclougha Akcji Zwykłych Spółki wynosi 1.080.533, co stanowi 0,0947 procent wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść stosownego komunikatu prasowego, sporządzonego w języku angielskim, zawierającego powiadomienie o nabyciach, przekazywane do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -