Skarb Państwa ma warunkową umowę kupna akcji Polskiej Grupy Górniczej

Udostępnij

Zgodnie z umową PGNiG Termika sprzeda 20,43 proc. kapitału zakładowego PGG za łączną cenę 1,00 zł za wszystkie posiadane akcje. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna sprzeda na rzecz Skarbu Państwa 15,32 proc. kapitału zakładowego PGG), również za cenę 1 zł. Z kolei Enea sprzeda na rzecz Skarbu Państwa 7,66 proc. kapitału zakładowego PGG, również za łączną cenę 1 zł za wszystkie posiadane akcje. Ecarb, spółka zależna Energi, dokona zbycia na rzecz Skarbu Państwa 15,32 proc. kapitału zakładowego PGG, za łączną cenę 1 zł za wszystkie posiadane akcje.

W przypadku PGNIG, Energi, Enei i PGE wartość ich inwestycji w PGG w ostatnich publikowanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych na 31 marca 2022 roku wynosiłą zero złotych, w związku z czym transakcja sprzedaży akcji PGG nie będzie miała istotnego wpływu na wynik netto spółek i ich grup kapitałowych.

Przeniesienie prawa własności akcji PGG na Skarb Państwa nastąpi pod warunkiem nieskorzystania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z przysługującego prawa pierwokupu. (PAP Biznes)

Źródło:PAP

Zobacz

Tauron planuje nową inwestycję. Tym razem stawia na OZE

Tauron wybuduje w Nowej Brzeźnicy w woj. łódzkim nową farmę wiatrową o łącznej mocy 20 MW. Zacznie ona dostarczać energię elektryczną na początku 2025 r. - podała spółka w komunikacie. Farma zaopatrzy w energię 19 tys. gospodarstw domowych.

Cyberprzestrzeń przeplata się ze światem realnym. Z czym zmagają się ofiary kradzieży tożsamości?

Ofiary kradzieży tożsamości mogą doświadczać wielu reakcji emocjonalnych. Jak...
- Reklama -

REKLAMA