Sebastian Skuza

Warszawa, 06.02.2020. Podsekretarz stanu w ministerstwie nauki i szkolnictwa wy¿szego Sebastian Skuza podczas 2. Forum Akademicko-Gospodarczego – Uczelnie i Przedsiêbiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju, na Politechnice Warszawskiej, 6 bm. (amb) PAP/Mateusz Marek

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.