S³awomir Nowak

Warszawa, 07.01.2021. By³y minister transportu S³awomir Nowak (P) w trakcie doprowadzania do Prokuratury Okrêgowej w Warszawie, 7 bm. Prokurator uzupe³ni³ zarzuty postawione Nowakowi, który od lipca ub. roku przebywa w areszcie œledczym, o kolejne czyny korupcyjne (jm) PAP/Piotr Nowak

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.