Magdalena Sroka

Warszawa, 24.10.2019. Pose³ PiS na Sejm IX kadencji Magdalena Sroka, 24 bm. w Sejmie. Rozpocz¹³ siê drugi dzieñ szkolenia dla pos³ów, którzy zasi¹d¹ w Sejmie po raz pierwszy. (aldg) PAP/Radek Pietruszka

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.