Stolica Apostolska zasugerowała bp. Stanisławowi Napierale nieobecność na publicznych celebracjach

- Reklama -

Jak czytamy w komunikacie przesłanym w piątek PAP, „działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio papieża Franciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bp. Stanisława Napierały w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych wobec osób małoletnich przez dwóch kapłanów diecezji kaliskiej”.

Autorzy komunikatu zaznaczyli, że po dokładnej analizie zebranej dokumentacji Stolica Apostolska uznała, że „tylko w jednym z wyżej wymienionych przypadków doszło do niezamierzonego zaniedbania”.

„W związku z powyższym Stolica Apostolska poleciła zasugerować biskupowi Stanisławowi Napierale wpłacenie, według uznania – z prywatnych środków – odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji Świętego Józefa oraz nieobecność na publicznych celebracjach lub wydarzeniach” – poinformowali autorzy komunikatu.

Zgodnie z decyzją papieża Jana Pawła II, od 2001 r., biskupi na całym świecie powinni informować Kongregację Nauki Wiary o nadużyciach popełnionych na nieletnich przez podległych im księży.

Sprawę zaniedbań biskupa Napierały opisał 4 czerwca 2020 r. w liście skierowanym na ręce metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego, ale podanym do publicznej wiadomości, redaktor naczelny kwartalnika „Więź” Zbigniew Nosowski.

Jak wyjaśnił, „chodzi o – trwające około 15 lat – zaniechanie rozpoczęcia postępowania kanonicznego, pomimo posiadania wiarygodnej informacji o popełnieniu przestępstwa”.

„Wedle dostępnej mi wiedzy, co najmniej od września 2004 r. biskup kaliski Stanisław Napierała znał oskarżenia prokuratorskie pod adresem ks. ŁW. Wyrok sądowy w sprawie ks. ŁW zapadł 18 lipca 2005 r. przed sądem rejonowym w Wieluniu. Sąd skazał duchownego na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz na czteroletni zakaz wykonywania zawodu nauczyciela, uznając go za winnego czynów z artykułów 200 (seksualne wykorzystanie małoletniego) i 207 (znęcanie się fizyczne lub psychiczne) kodeksu karnego. Wyrok sądu rejonowego został później podtrzymany przez sąd okręgowy w Sieradzu i stał się prawomocny” – pisał Nosowski.

Jak stwierdził, aż do drugiej połowy roku 2019 diecezja kaliska zwlekała z podjęciem w tej sprawie kroków prawnokanonicznych: rozpoczęcia dochodzenia wstępnego i zgłoszenia sprawy do Kongregacji Nauki Wiary.

Ponadto w maju 2020 r. Ewa Hurna, matka mężczyzny skrzywdzonego przez ks. Arkadiusza Hajdasza, który występował w dokumencie Tomasza Sekielskiego „Zabawa w chowanego”, wyznała w rozmowie z Onetem, że w roku 2003 lub 2004 powiedziała ówczesnemu ordynariuszowi o tym, co spotkało jej syna i wręczyła mu list. Jak twierdziła, biskup miał nic z tą sprawą nie zrobić.

Stanisław Napierała urodził się 23 grudnia 1936 roku w Kalwach. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu 27 maja 1961 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Antoniego Baraniaka.

25 sierpnia 1980 r. papież Jan Paweł II ustanowił go biskupem pomocniczym metropolity poznańskiego abpa Jerzego Stroby. Jako biskup pomocniczy był wikariuszem generalnym w archidiecezji poznańskiej.

25 marca 1992 roku papież Jan Paweł II ustanowił go ordynariuszem diecezji kaliskiej. Uroczysty ingres do katedry kaliskiej odbył się w Niedzielę Palmową 12 kwietnia 1992 r.

21 lipca 2012 roku, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, papież Benedykt XVI zwolnił go z urzędu biskupa diecezjalnego. W dniach od 21 lipca do 12 września 2012 roku sprawował funkcję Administratora Apostolskiego Diecezji Kaliskiej.

autor: Iwona Żurek

iżu/ krap/

- Reklama -
Źródło:PAP

Treści PREMIUM

Otrzymuj cotygodniowy e-mail od BrandsIT, który sprawia, że czytanie wiadomości jest naprawdę przyjemne. Dołącz do naszej listy mailingowej, aby być na bieżąco i uzyskać dotęp do treści PREMIUM za darmo.

- Reklama -