akcja gaœnicza

Kraków, 07.02.2021. Akcja gaœnicza po¿aru w archiwum urzêdu miasta, 7 bm. w Krakowie. Na miejscu jest kilkanaœcie zastêpów stra¿y. W wyniku zdarzenia nikt nie zosta³ ranny. (kf) PAP/£ukasz G¹gulski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.