Marek Suski

Warszawa, 15.12.2020. Pose³ PiS Marek Suski (P) w Sejme, 15 bm. W trakcie dwudniowego posiedzenia ni¿sza izba parlamentu zajmie siê m.in. projektem ustawy bud¿etowej na 2021 r.; przewiduje on, ¿e dochody bud¿etu pañstwa wynios¹ 404,4 mld z³, wydatki 486,7 mld z³, a deficyt – 82,3 mld z³. (aldg) PAP/Piotr Nowak

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.