trudne warunki drogowe

Zakopane, 30.11.2017. Intensywne opady œniegu w Zakopanem, 30 bm. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyda³ ostrze¿enia w zwi¹zku z trudnymi warunkami drogowymi dla mieszkañców dziesiêciu województw: podkarpackiego, ma³opolskiego, œl¹skiego, opolskiego, dolnoœl¹skiego, wielkopolskiego, ³ódzkiego, œwiêtokrzyskiego, lubelskiego i mazowieckiego. (nlat) PAP/Grzegorz Momot

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.