szczepienie

Wroc³aw, 27.12.2020. Koronawirus w Polsce. Szczepienia przeciwko Covid-19 szczepionk¹ Comirnaty firmy Pfizer i BioNTech, 27 bm. w Wojewódzkim Szpitali Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wroc³awiu, najwiêkszym szpitalu zakaŸnym na Dolnym Œl¹sku. W pierwszej grupie zaszczepionych pacjentów, tzw. „grupie zero” znaleŸli siê pracownicy s³u¿b medycznych. (mk/doro) PAP/Maciej Kulczyñski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.