Krzysztof Szczerski

Warszawa, 14.01.2019.
Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski podczas konferencji po spotkaniu w Pa³acu Prezydenckim w Warszawie, 14 bm. Prezydent zaprosi³ na spotkanie szefów parlamentarnych partii politycznych, aby omówiæ inicjatywê zorganizowania w Gdañsku wspólnego marszu przeciwko przemocy i nienawiœci w zwi¹zku z atakiem na prezydenta tego miasta Paw³a Adamowicza. Pawe³ Adamowicz zmar³ 14 bm. (cat) PAP/Leszek Szymañski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.