Krzysztof Szczerski

Warszawa, 09.12.2019. Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski podczas uroczystego podpisania umowy pomiêdzy PGNiG SA i partnerem zagranicznym dotycz¹cej wspó³pracy w obszarze poszukiwania i wydobycia wêglowodorów, 9 bm. w warszawskiej siedzibie PGNiG. (aldg) PAP/Marcin Obara

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.