Pawe³ Soloch, Micha³ Dworczyk

Warszawa, 02.02.2021. Szef BBN Pawe³ Soloch (L) oraz szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Micha³ Dworczyk (P) podczas konferencji prasowej przed siedzib¹ Biura Bezpieczeñstwa Narodowego w Warszawie, 2 bm. Zakoñczy³o siê spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z kierownictwem Agencji Rezerw Materia³owych dotycz¹ce ustawy o rezerwach strategicznych. (sko) PAP/Leszek Szymañski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.