szczepionki AstraZeneca

Gdañsk, 12.02.2021. Koronawirus w Polsce. Szczepionki AstraZeneca przeciwko Covid 19, 12 bm. w punkcie w gdañskim Amber Expo. Ruszaj¹ szczepienia nauczycieli. Chêæ przyjêcia szczepionki zg³osi³o dot¹d 268 tys. nauczycieli pracuj¹cych stacjonarnie, m.in., nauczycieli klas I-III szkó³ podstawowych, szkó³ specjalnych i przedszkoli. (kf) PAP/Adam War¿awa

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.