Mariusz B³aszczak

Poznañ, 20.11.2020. Minister obrony narodowej Mariusz B³aszczak podczas uroczystej inauguracji dzia³alnoœci wysuniêtego dowództwa V Korpusu Si³ L¹dowych USA w Polsce w Poznaniu, 20 bm. (olm) PAP/Jakub Kaczmarczyk

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.