Adam Niedzielski

Warszawa, 18.09.2020. Minister zdrowia dr Adam Niedzielski w siedzibie resortu w stolicy, 18. bm. na konferencji prasowej, na której zosta³ zaprezentowany specjalny zespó³ doradczy do spraw opiniowania zmian w ochronie zdrowia, sk³adaj¹cy siê z ekspertów z dziedziny medycyny. (rp/dw) PAP/Radek Pietruszka

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.