przygotowania do otwarcia biblioteki

Warszawa, 15.05.2020. Koronawirus w Polsce. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 15 bm. Decyzj¹ sto³ecznego ratusza, od 11 bm. ma nastêpowaæ stopniowe otwieranie wypo¿yczalni ksi¹¿ek z zachowaniem wszystkich procedur niezbêdnych dla zapewnienia bezpieczeñstwa osób z nich korzystaj¹cych oraz pracowników tych instytucji. BUW bêdzie dostêpna dla czytelników od 18 bm. (kf) PAP/Piotr Nowak

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.