Szlachta: w 2020 r. NBP realizował politykę pieniężną zgodnie z założeniami

Zobacz

- Reklama -

Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych Andrzej Szlachta (PiS) zaprezentował podczas obrad Sejmu stanowisko komisji wobec sprawozdania z działalności NBP za 2020 r.

„Głównym celem polityki pieniężnej w 2020 r. było utrzymanie stabilności cen przy równoczesnym wspieraniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego i stabilności systemu finansowego” – powiedział Szlachta.

Jak przypomniał, „w 2020 r. w związku z pogorszeniem koniunktury i oczekiwanym obniżeniem inflacji, Narodowy Bank Polski istotnie poluzował politykę pieniężną”, a „Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe, w tym referencyjną, z 1,5 proc. do 0,1 proc., a stopę rezerwy obowiązkowej z 3,5 proc. do 0,5 proc.”.

Szlachta: Działania NBP z pozytywnym wpływem na rynek pracy i PKB

Według Szlachty „Narodowy Bank Polski prowadził też strukturalne operacje otwartego rynku, polegające na zakupie na rynku wtórnym skarbowych papierów wartościowych”.

Poseł sprawozdawca zwrócił uwagę, że „poluzowanie polityki pieniężnej ograniczyło skalę spadku aktywności gospodarczej oraz koszty pandemii na rynku pracy”.

Jak przypomniał, spadek realnego PKB był w Polsce „ponad dwukrotnie mniejszy niż średnio w Unii Europejskiej, a stopa bezrobocia należała do najniższych w Europie”.

Szlachta podkreślił, że prowadzona polityka pieniężna zapewniła realizację „podstawowego zadania, jakim jest utrzymanie inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP 2,5 proc., plus minus 1 pkt proc. w średnim okresie”.

Jak podał, inflacja cen dóbr i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 r. „wyniosła 2,4 proc. r/r, a w całym roku 2020 wynosiła średnio 3,4 proc.”.

Sektor bankowy

Szlachta poinformował również, że działania NBP poprzez pozytywny wpływ na sytuację kredytobiorców ograniczyły ryzyko kredytowe dla banków, którego potencjalny wzrost był najistotniejszym czynnikiem wpływającym na zagrożenia dla sektora bankowego.

„W 2020 r. NBP realizował politykę pieniężną zgodnie z założeniami. Konieczne było wykorzystanie instrumentów niestosowanych (dotychczas – PAP) lub stosowanych wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, tj. bezwarunkowego skupu obligacji” – powiedział. Dodał, że Komisja Finansów Publicznych zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności NBP na posiedzeniu 14 lipca 2021 r., wysłuchała obszernego omówienia tego sprawozdania i przeprowadziła szczegółową dyskusję. (PAP)

mfr/ mmu/

Czytaj więcej wiadomości gospodarczych

Strona NBP

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -