Stanis³aw Szwed

Warszawa, 19.11.2020. Wiceminister rodziny i polityki spo³ecznej Stanis³aw Szwed podczas konferencji prasowej w siedzibie resortu, 19 bm. Konferencja dotyczy³a przypadaj¹cego na 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego. (sko) PAP/Rafa³ Guz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.