Ad image

Biofund

Nowa sieć neuronowa udoskonali jakość podwodnych obrazów

W dziedzinie technologii obrazowania podwodnego dokonano znaczącego postępu dzięki chińskim badaczom z Hefei Institute of Physical Science Chińskiej Akademii Nauk. Zespół pod kierownictwem Wang Rujinga i Wang Liusana opracował innowacyjną metodę poprawy jakości…

Izabela Myszkowska 2 min

Biofund realizuje inwestycję w Medicalgorithmics

Biofund zrealizował płatność w wysokości 13.800.000 zł na rzecz Medicalgorithmics wynikającą z realizacji zawartej umowy inwestycyjnej. W skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics wchodzą Dr. Kris Siemionow, Prof. Paweł Lewicki oraz David Cash. Dzięki możliwym synergiom, Kardiolytics opracowująca rozwiązania AI w zakresie bezinwazyjnej…

Izabela Myszkowska 7 min