Ad image

virtual data room

Nowa sieć neuronowa udoskonali jakość podwodnych obrazów

W dziedzinie technologii obrazowania podwodnego dokonano znaczącego postępu dzięki chińskim badaczom z Hefei Institute of Physical Science Chińskiej Akademii Nauk. Zespół pod kierownictwem Wang Rujinga i Wang Liusana opracował innowacyjną metodę poprawy jakości…

Izabela Myszkowska 2 min

Hitachi HCP Anywhere – Virtual Data Room

Biznesowa codzienność w dużych firmach oznacza stałą współpracę z kancelariami prawnymi,  firmami doradczymi, czy zespołową pracę nad dokumentami o różnym stopniu tajności. Zapewnienie ograniczonego dostępu do wrażliwych danych i dokumentów, zachowanie poufności i tajemnicy jest szczególnie ważne w procesach fuzji…

Systemy Virtual Data Room, czyli odpowiedź na rozproszone lokalizacje

W procesie fuzji i przejęć (M&A –  Mergers and Acquisitions), czy w innych specyficznych okolicznościach prawnych, stosuje się pojęcie Pokoju Danych (Data Room, Deal Room). Jest to fizycznie wydzielone, bezpieczne miejsce umożliwiające pracę z dokumentami niezbędnymi w danym procesie (analiza,…

Konrad Puchała 5 min