akcja ratunkowa

Zakopane, 19.11.2020. Ratownicy udaj¹cy siê na akcjê dot. wypadku na Zamar³ej Turni, 19 bm. w Zakopanem. W dzia³aniach uczestniczy œmig³owiec wojskowy, który zastêpuje œmig³owec TOPR przebywaj¹cy obecnie na przegl¹dzie technicznym. (gm/doro) PAP/Grzegorz Momot

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.