Tauron zyska decydujący głos w spółce Energetyka Cieszyńska i zapewni ciepło mieszkańcom

Udostępnij

Przedstawiciele Taurona zapewniają, że priorytetem jest zapewnienie mieszkańcom Cieszyna dostaw ciepła w najbliższym sezonie grzewczym. Wymaga to ustabilizowania sytuacji finansowej cieszyńskiej spółki i zapewnienia dostaw węgla na jej potrzeby.

“Kluczowym zadaniem zawartego dziś porozumienia z cieszyńskim samorządem jest zabezpieczenie dostaw paliwa węglowego do Energetyki Cieszyńskiej, co uwarunkowane jest przygotowaniem oraz wdrożeniem działań w celu przywrócenia płynności finansowej tej spółki” – wyjaśnił prezes Taurona Ciepło Marcin Staniszewski.

Burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz podkreśliła, że w rozmowach o warunkach przejęcia Energetyki Cieszyńskiej przez Tauron Ciepło priorytetem władz miasta jest zabezpieczenie mieszkańców Cieszyna i działających w mieście firm w ciepło i ciepłą wodę.

“Z satysfakcją przyjmuję pozytywny przebieg rozmów oraz podjęcie wspólnego wysiłku w sprawie zabezpieczenia ciepła dla naszego miasta” – powiedziała burmistrz.

W następstwie podpisanego porozumienia, Tauron przeprowadzi w cieszyńskiej firmie due diligence, by poznać rzeczywistą kondycję finansową spółki. Na tej podstawie podejmowane będą dalsze działania służące zapewnieniu ciągłości dostaw ciepła w Cieszynie. W przyszłości – po wykonaniu zapisów porozumienia przez samorząd – Energetyka Cieszyńska ma dołączyć do Grupy Tauron.

Zawarte we wtorek porozumienie określa ścieżkę wyjścia z sytuacji, w jakiej znalazła się spółka. Wymaga to m.in. formalnych decyzji cieszyńskich radnych w sprawie zgody na zmianę modelu zarządzania Energetyką Cieszyńską. Obecnie ok. 55 proc. udziałów w tej firmie należy do Taurona Ciepło, a pozostała część do miejskiego samorządu. Jednak udziały miasta mają charakter uprzywilejowany i dają samorządowcom 58 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników.

W porozumieniu władze Cieszyna zobowiązały się do niezwłocznego podjęcia działań, których efektem będzie przekazanie kontroli nad spółką na rzecz Taurona Ciepło. Tym samym największa śląska firma ciepłownicza zyska możliwość podejmowania strategicznych decyzji w Energetyce Cieszyńskiej.

“Sytuacja spółki Energetyka Cieplna wymaga podjęcia zdecydowanych działań naprawczych i szybkiego wsparcia finansowego. Jednak mniejszościowy udział, struktura organów spółki oraz obowiązujące dotychczas w niej regulacje wewnętrzne, powodowały, że nie mieliśmy możliwości podejmowania wiążących decyzji biznesowych, inwestycyjnych oraz organizacyjnych” – wyjaśnił prezes Staniszewski.

Tauron Ciepło to największy dostawca ciepła w śląsko-dąbrowskiej aglomeracji i jedna z największych firm ciepłowniczych w Polsce. W jej skład spółki wchodzą zakłady wytwarzania w Katowicach, Tychach i Bielsku-Białej oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych. Moc cieplna zakładów spółki sięga 1170 MW, zaś całkowita moc zamówiona przez odbiorców to ok. 2200 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej Taurona to ok. 1100 km. Firma dostarcza ciepło do ok. 800 tys. mieszkańców, ogrzewając prawie 9 tys. budynków.(PAP)

Źródło:PAP

Zobacz

Podatek od zysków nadzwyczajnych będzie odroczony?

Warto rozważyć możliwość odroczenia zapłaty daniny od zysków nadmiarowych przez spółki energetyczne i gazowe ze względu na ich bardzo trudną sytuację płynnościową - napisano w założeniach do projektu ustawy o nowej 50-proc. daninie od zysków nadzwyczajnych. Raport cytuje DGP na Twitterze.

KE: wprowadzenie limitu cen gazu wiązałoby się z ryzykiem

Komisja Europejska ostrzegła kraje UE w środę, że - jej zdaniem - wprowadzenie proponowanego przez 15 państw członkowskich limitu cen gazu może być trudne do realizacji i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego.
- Reklama -

REKLAMA