produkcja p¹czków

Rzeszów, 22.02.2017. P¹czki w cukierni Rak & Or³owski w Rzeszowie, 22 bm. Jutro t³usty czwartek rozpoczynaj¹cy ostatni tydzieñ karnawa³u. Cukiernie tradycyjnie przygotowuj¹ na tê okazjê p¹czki z ró¿nym nadzieniem, oblane lukrem, lub posypane cukrem pudrem oraz chrust, czyli popularne faworki. Zgodnie z tradycj¹ w t³usty czwartek nale¿y zjeœæ przynajmniej jednego p¹czka, aby zapewniæ sobie pomyœlnoœæ na ca³y rok. (dd/cat)
PAP/Darek Delmanowicz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.