Robert Tomanek

Warszawa, 26.10.2020. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Robert Tomanek na sali obrad Senatu, 26 bm. Senatorowie zajmuj¹ siê m.in. nowel¹ ustaw w zwi¹zku z przeciwdzia³aniem sytuacjom kryzysowym zwi¹zanym z wyst¹pieniem COVID-19 oraz nowel¹ ustawy bud¿etowej na 2020 r. (mm/doro) PAP/Mateusz Marek

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.