Rafa³ Trzaskowski

Józefów, 06.02.2021. Wiceprzewodnicz¹cy Platformy Obywatelskiej, prezydent Warszawy Rafa³ Trzaskowski podczas konferencji prasowej transmitowanej z podwarszawskiego Józefowa, 6 bm. Podczas spotkania liderzy PO zaprezentowali plany i za³o¿enia programowe na nadchodz¹ce miesi¹ce oraz zaproponowali stworzenie „Koalicji 276” – platformy wspó³pracy opozycji. (ls/doro) PAP/Leszek Szymañski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.