oddzia³ Pekao SA

Gdañsk, 08.12.2016. Oddzia³ banku Pekao SA w Gdañsku, 8 bm. PZU i Polski Fundusz Rozwoju zgadzaj¹ siê kupiæ 32,8 proc. akcji Pekao za 10,6 mld z³, w tym PZU zap³aci 6,46 mld z³ – poinformowa³ PZU 8 bm. rano w komunikacie. Dodano, ¿e kupuj¹cy zap³ac¹ za akcje banku po 123 z³. (mr) PAP/Adam War¿awa ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. PZU i PFR kupuj¹ Pekao SA***

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.