Tworzenie miejsc pracy priorytetem w dokumencie końcowym Szczytu Społecznego w Porto

Zobacz

- Reklama -

Parafowane podczas piątkowego Szczytu Społecznego UE porozumienie zostało wieczorem przekazane przez premiera Portugalii Antonio Costę przewodniczącemu Rady Europejskiej Charlesowi Michelowi. W sobotę podczas nieformalnego szczytu UE w Porto deklaracja została zaprezentowana uczestnikom wydarzenia i mediom.

W tzw. Deklaracji z Porto wskazano, że w Europie, wychodzącej z Covid-19, konieczne będzie przejście od ochrony miejsc pracy do ich tworzenia oraz poprawiania ich jakości. Zasadniczą rolę, jak wskazano, mają odegrać w tym procesie małe i średnie przedsiębiorstwa.

“Wdrożenia zasad Europejskiego filaru praw socjalnych będzie kluczowe dla zapewnienia tworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy dla wszystkich w ramach odbudowy sprzyjającej włączeniu społecznemu” – napisano w dokumencie.

W deklaracji, w której wskazano na konieczność zachowania jedności i solidarności europejskiej w walce z pandemią, podkreślono znaczenie edukacji i umiejętności, a także potrzebę działań, pomagających w nabywaniu i zmianie kwalifikacji.

“Równocześnie zmiany związane z cyfryzacją, sztuczną inteligencją, telepracą i gospodarką platform będą wymagać poświecenia szczególnej uwagi wzmocnieniu praw pracowników i poprawie systemów zabezpieczenia społecznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy” – napisano w porozumieniu wypracowanym podczas Szczytu Społecznego.

Jednym z głównych działań władz unijnych ma być też sprzyjanie likwidacji luk w zatrudnieniu oraz luk płacowych i emerytalnych pomiędzy kobietami a mężczyznami.

Autorzy uzgodnionego w Porto dokumentu zapewnili, że priorytetowo traktować też będą działania wspierające młodych poszkodowanych przez koronakryzys.

“Musimy zadbać o to, by stali się (oni – PAP) siłą napędową (…) odbudowy, służącej konstruowaniu Europy przyszłości, również przy wykorzystaniu pełnego potencjału programu Erasmus+ z myślą o zwiększeniu mobilności w całej Europie dla wszystkich studentów i praktykantów” – zaznaczyli w deklaracji unijni przywódcy.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)

zat/ mal/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -