Uczestnicy debaty w Balicach m.in. o potrzebie szerszych możliwości sprzedaży produktów przez rolników

Zobacz

- Reklama -

Podczas debaty, która została zorganizowana w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, minister Puda podkreślił, jak ważne jest stworzenie możliwości szerszej sprzedaży produktów przez polskich rolników.

„Chcemy zrobić również drugi krok, musimy skrócić łańcuchy dostaw. To bardzo istotne, żeby były maksymalnie skracane, a manufaktury, małe rynki służą temu, aby rolnik miał lepszą cenę, a konsument – produkt wyższej jakości” – mówił polityk.

„Każdorazowo namawiam wszystkich, aby kupować u swoich sąsiadów, rolników, którzy to wyprodukowali. To pokazuje również, że w ramach Polski mamy wiele świetnych wytworów, do których powinniśmy powrócić” – podkreślił Puda.

Uczestniczący w debacie rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. Sylwester Tabor zwrócił uwagę, że w kwestii rolnictwa szczególne znaczenie ma „stabilizacja rynków rolnych”.

„Tutaj hasła typu spółdzielczość, manufaktury, to są hasła, które powodują, że rolnicy są w stanie dostarczyć na rynek jednolity produkt, który jesteśmy w stanie śledzić od pola do stołu” – powiedział.

Jak wskazał, właśnie w tym kontekście niezbędne jest kształcenie nowoczesnych kadr dla rolnictwa. „To musza być nowocześni menedżerowie, którzy przejmować będą na siebie całą obsługę tego systemu. To system całego rolnictwa precyzyjnego, który jest coraz bardziej opłacalny również dla małych rolników” – mówił Tabor.

Według niego przez Małopolskę przepływa ok. 20 proc. produkcji rolniczej, a rola menedżerów znajdujących klientów na produkty wytwarzane przez rolników to wyzwanie dla uczelni wyższych.

„Z marszałkiem woj. małopolskiego podjęliśmy dyskusję o lokalizacji małopolskiej giełdy rolniczej” – dodał rektor UR w Krakowie, podnosząc temat wspomnianej przez ministra Pudę konieczności stworzenia szerszych możliwości sprzedaży produktów przez rolników.

Z postulatem tym zgodziła się również przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Jerzmanowicach Stanisława Gzyl.

Minister Puda zapowiedział także stworzenie rozwiązań, które zachęcą młodych ludzi do pozostawania na wsi.

„Przygotowujemy pakiet zmian, który ma zachęcać młodych ludzi do zostania na wsi, aby mieli życie zbliżone do życia w mieście. Chcemy postawić na to, aby młodzież wiejska miała dobre warunki, aby wieś rozwijać. Co ważne, środki, które płyną na wieś, będą wspierać wszystkich rolników, nie tylko tych młodych” – mówił.

Szef resortu rolnictwa podkreślił również wagę bezpieczeństwa żywnościowego Polski. „Chcemy, aby czterdziestomilionowy kraj miał zapewnione bezpieczeństwo korzystania ze swoich plonów” – oświadczył Puda.

Burmistrz gminy Nowe Brzesko Krzysztof Madejski zwrócił uwagę, że polska wieś potrzebuje wsparcia kultury. „Praca rolnika to najcięższa praca, wykonywana od samego rana do późnych godzin wieczornych, ale warto, żebyśmy mogli coś zaproponować mieszkańcom w weekendy czy w okresach gorszej pogody, żeby mogli odpocząć w godnych warunkach i zgodnie ze swoimi zainteresowaniami” – powiedział Madejski.

W trakcie debaty poruszono również temat kształcenia kadr dla rolnictwa. Jak wskazał rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. Sylwester Tabor, „w latach przełomu około 40 proc. studentów bezpośrednio studiowało kierunki rolnicze. Dzisiaj jest już ich kilkanaście proc., a w rolnictwie mamy udział poniżej 10 proc. zatrudnionych”.

Zdaniem Tabora „sfera agrobiznesu cały czas utrzymuje swój potencjał” i „potrzebne są kadry do wszelkiego rodzaju usług, które działają na rzecz rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i obszarów wiejskich”.

Zachętę do studiowania kierunków rolniczych wyraził również minister Puda, który wskazał, że obecnie kierunkami pożądanymi są „wszystkie kierunki rolnicze, a szczególnie te bardziej ukierunkowane na stronę techniczną”. Według Pudy w rolnictwie są dostępne miejsca pracy oraz „całkiem niezłe zarobki”.

„Namawiam wszystkich studentów, aby wybierać kierunki rolnicze, aby wybierać uczelnie rolnicze w całym kraju i jeszcze lepiej wykorzystać szanse stojące przed Polską” – powiedział minister na zakończenie debaty. (PAP)

mfr/ ms/ mk/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -