UE: Komisja PE za zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii

Udostępnij

W osobnym głosowaniu posłowie poparli rewizję dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED), określającej cele w zakresie oszczędności energii zarówno w zużyciu energii pierwotnej, jak i końcowej w UE.

Zgodnie z wynikiem głosowania, państwa członkowskie powinny wspólnie zapewnić zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 40 proc. do 2030 r. w zużyciu energii końcowej i 42,5 proc. w zużyciu energii pierwotnej w porównaniu z prognozami z 2007 r. Odpowiada to 740 i 960 milionom ton ekwiwalentu ropy naftowej (Mtoe) odpowiednio dla zużycia energii końcowej i pierwotnej. Aby osiągnąć te cele, państwa członkowskie powinny ustalić wiążące wkłady krajowe.

Cele powinny zostać osiągnięte poprzez działania na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, w różnych sektorach – to m.in. administracja publiczna, budynki, firmy, centra danych.

Posłowie przyjęli sprawozdanie w sprawie dyrektyw dot. OZE stosunkiem głosów 54 do 14, przy 6 głosach wstrzymujących się, oraz w sprawie efektywności energetycznej 50 głosami do 7, przy 13 wstrzymujących się.

Oba stanowiska zostaną poddane pod głosowanie podczas sesji plenarnej w Strasburgu w dniach 12-15 września.

Źródło:PAP

Zobacz

Cena rośnie wraz z popytem, czyli jak Norwegia sprzedaje gaz w czasie wojny na Ukrainie

Komisja Europejska rozmawia z Norwegią, która w efekcie kryzysu energetycznego stała się głównym dostawcą gazu do UE i czerpie z tytułu wysokich cen surowca ogromne zyski. Unijni urzędnicy chcą, aby ceny gazu z Norwegii były „zrównoważone”. Temat ten w UE jako pierwsza kilka tygodni temu podniosła Polska.

Wojewoda zachodniopomorski: Gazociąg Baltic Pipe ma kolosalne znaczenia dla regionu, kraju, ale i tej części Europy

Uruchomienie gazociągu Baltic Pipe zapewni bezpieczeństwo energetyczne i pozwoli obniżyć ceny gazu. Inwestycja ma kolosalne znaczenia dla regionu, kraju, ale i tej części Europy – powiedział PAP wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Uruchomienie gazociągu ma nastąpić 1 października br.
- Reklama -

REKLAMA