UE: Trwają prace nad ostatecznym przyjęciem przepisów dotyczących redukcji zużycia gazu

Udostępnij

W ubiegłym tygodniu państwa członkowskie osiągnęły polityczny konsens co do wprowadzenia w UE nowych przepisów zakładających dobrowolną reedukację zużycia gazu o 15 proc. w związku z obawami, że Rosja może całkowicie odciąć dostawy błękitnego paliwa do UE. Rosja zrobiła to jak dotąd wobec niektórych krajów członkowskich, w tym Polski. Dostawy gazociągiem Nord Stream 1 zostały z kolei znacznie zmniejszone.

W toku negocjacji na posiedzeniu ministrów ds. energii w Brukseli zdecydowano o szeregu wyjątków od stosowania nowych przepisów dla części państw członkowskich.

Aby nowe przepisy mogły wejść w życie, porozumienie polityczne musi zostać przekształcone w dokument prawny. Nad tym pracowała w ostatnich dniach czeska prezydencja w UE, która zbierała uwagi od państw członkowskich. Następnie ma rozpocząć się tzw. procedura pisemna w Radzie.

„Obecnie prawnicy-lingwiści finalizują wszystkie wersje językowe we współpracy z państwami członkowskimi. Jak tylko te prace zostaną zakończone, rozpocznie się procedura pisemna w celu przyjęcia tekstu. Prawdopodobnie rozpocznie się ona już w tym tygodniu” – przekazał PAP rzecznik czeskiej prezydencji w UE Dmitrij Czernikov.

W ramach tej procedury państwa będą mogły zdecydować do określonego terminu o tym, czy zgadzają się w nowymi regulacjami, czy też są im przeciwne.

Przepisy będą przyjęte w oparciu o większość kwalifikowaną. Oznacza to, że aby je zablokować potrzebna byłaby odpowiednia liczba państw.

Zgodnie z przepisami UE, większość kwalifikowana jest osiągnięta wtedy, gdy spełnione są dwa warunki: 55 proc. państw członkowskich głosuje za, co w praktyce oznacza 15 z 27 państw; wniosek popierają państwa członkowskie reprezentujące co najmniej 65 proc. ogółu ludności UE.

Zgodnie z procedurą Sekretariat Generalny Rady przedstawia w ramach procedery państwom członkowskim na piśmie decyzję o przyjęciu aktu i prosi o udzielenie w terminie pisemnej odpowiedzi na pytanie, czy akceptują, sprzeciwiają się lub wstrzymują się od głosu. Warunki przyjęcia są spełnione, gdy liczba otrzymanych odpowiedzi pozytywnych zgadza się z wymaganą liczbą głosów, zgodnie z zasadami głosowania obowiązującymi przy jej przyjęciu.

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że procedura pisemna może zostać zakończona w przyszłym tygodniu. W takiej sytuacji przepisy weszłyby w życie prawdopodobnie 1-2 dni później, po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa mówiła w Brukseli, że w propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej gazu nie ma celów redukcji zużycia surowca dla Polski. „To był dla nas cel negocjacyjny” – wskazała. Oceniła, że propozycja jest “neutralna dla Polski”. Jak dodała, istotne jest, by kraje UE okazały solidarność w tych niezwykle trudnych czasach.

W rozmowie z PAP Moskwa powiedziała, że w projekcie bardzo dużo się zmieniło w porównaniu do pierwotnej wersji, także w ostatnich godzinach negocjacji. “Gdy otrzymamy ostateczną wersję tekstu, będziemy podejmować decyzję o jego poparciu lub odrzuceniu. Nie sądzę jednak, aby w Radzie znalazła się kwalifikowana większość dla zablokowania tego dokumentu” – powiedziała minister w wywiadzie dla PAP opublikowanym 28 lipca.

Porozumienie polityczne zakłada dobrowolne ograniczenie popytu na ten surowiec o 15 proc. przed zimą i w okresie zimowym. Przewiduje również możliwość uruchomienia “stanu ostrzegawczego” dotyczącego bezpieczeństwa dostaw w sytuacji kryzysu. W takim wypadku zmniejszenie zapotrzebowania na gaz stałoby się obowiązkowe.

Wypracowane przez ministrów rozporządzenie w sprawie skoordynowanych środków zmniejszających zapotrzebowanie na gaz odnosi się do art. 122 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE. Według niego Rada Europejska może postanowić, na wniosek KE, w duchu solidarności między państwami członkowskimi, o środkach stosownych do sytuacji gospodarczej, w szczególności w przypadku wystąpienia poważnych trudności w zaopatrzeniu w niektóre produkty, zwłaszcza w obszarze energii.

Źródło:PAP

Zobacz

Jak działa mózg? Naukowcy poznali kolejne ważne rejony

W ramach Human Brain Project naukowcy opracowali mapy czterech regionów mózgu odpowiedzialnych za różnorodne aspekty myślenia.

Zbliża się koniec promocji na paliwa. Czy będziemy płacić więcej na stacjach?

Dobiegają końca promocje na niektórych stacjach paliw, ale jest szansa na dalsze obniżki - stwierdzili analitycy e-petrol.pl w piątek. Zgodnie z prognozami ekspertów kierowcy w najbliższym tygodniu powinni tankować diesla w cenie 7,27-7,41 zł za litr, a benzynę 95 w cenie 6,25-6,39 zł/l.
- Reklama -

REKLAMA