PKO BP

Warszawa, 03.01.2021. Idea Bank na ulicy Targowej w Warszawie, 3 bm. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszcz¹³ przymusow¹ restrukturyzacjê Idea Banku, który 3 bm. zostanie przejêty przez Bank Pekao. (az/doro) PAP/Albert Zawada

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.